Các thuật ngữ thường gặp ido bitdao dao oracle tvl index-Defi p4

Các thuật ngữ thường gặp ido, bitdao, dao, oracle, tvl, index. TVL là gì? Tổng giá…

Về hệ sinh thái Tài chính Phi tập trung DEFI-phần 2

Tài chính phi tập trung (DeFi) là mảnh đất vô cùng rộng lớn, muôn màu muôn…