Crypto là gì? Tổng hợp kiến thức cơ bản về tiền kỹ thuật số cho người mới

Crypto là gì? Khái niệm Crypto? Crypto hay Cryptocurrency là một dạng tiền điện tử được…

Các khái niệm cơ bản nhất về Blockchain

BlockChain là gì? Như tên gọi của nó, block có nghĩa là các khối, chain có nghĩa là chuỗi, vậy Blockchain…