RSI là gì? Cách sử dụng chỉ báo RSI để ra vào lệnh

Biểu đồ RSI có 1 kết cấu khá đơn giản, chỉ là 1 dải băng uốn…