Các công nghệ Blockchain và cơ chế đồng thuận phổ biến

Tại sao việc sửa dữ liệu trên công nghệ Blockchain là bất khả thi? Cơ chế…