Privacy Policy

Tôi là ai

Tôi cũng chỉ là một người đi góp nhặt kiến thức sưu tầm lại để mọi người có thể dể dàng đọc và tiếp cận

Tôi mong muốn điều gì ?

Tôi mong muốn tất cả các bạn bước vào thì trường với một chút kiến thức như binh lính ra chiến trường có trang bị một chút võ công để có thể nâng cao khả năng sống sót trên thị trường.