Các mô hình nến cơ bản phần 1

Phân tích đồ thị nến là cơ sở cho mọi phương pháp phân tích chỉ báo…

Tâm lý đầu tư

Mọi người thông thường bước vào thị trường tài chính với tâm lý kiếm tiền nhanh…