Về chúng tôi

Rất nhiều người tham gia vào thị trường tài chính với tâm lý kiếm tiền nhanh và dễ dàng và rất nhiều trong số học đã mất tiền vì điều đó. Đa số trong đó đều không có kiến thức và tâm lý đúng đắn mà thường bị lôi kéo, ảnh hưởng bởi các KOL chuyên gia mạng hô mua gọi bán. Sau đó khi thất bại lại đỗ lỗi cho thị trường là lừa đảo, lùa gà mà không nhận thức được rằng:

  • Trong thị trường tài chính đa số là người thua chỉ có một số ít người là thắng
  • Trong thị trường tài chính thì giá được điều khiển bởi cá mập đội lái, người chơi chỉ bơi cùng hướng với cá mập thì thắng, ngược hướng thì bị ăn thịt, và hướng đi của cá mập sẽ ngược với hướng của số đông.
  • Trong thị trường tài chính thì tổng tiền trong thị trường bằng không, tiền thắng của người này là tiền thua của người khác, nếu bạn muốn lấy được tiền thì bạn phải giỏi hơn và có chiến lược đúng đắn hơn

Vậy nên để tham giao vào thị trường các nhà đầu tư hãy:

  • Học, đọc để hiểu về bản chất của thị trường tài chính để chuẩn bị tâm lý đầu tư đúng đắn
  • Trang bị kiến thức kỹ thuật phân tích và đưa ra dự đoán mọi lúc để hoàn thiện kỹ năng phán đoán dự đoán thị trường
  • Có chiến lược đầu tư hợp lý, có kế hoạch cho từng trường hợp thị trường vì người chiến thắng là người có kế hoạch

Đây là một trang kiến thức góp nhặt được trong quá trinh tham gia thị trường tài chính để cung cấp cho mọi người nhằm có thêm kiến thức khi tham gia thi trường tài chính.

Chúc các nhà đầu tư giàu có và thịnh vượng