TẠI SAO THỊ TRƯỜNG CRYPTO LÀ THỊ TRƯỜNG RỦI RO HƠN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN RẤT NHIỀU.

TẠI SAO THỊ TRƯỜNG CRYPTO LÀ THỊ TRƯỜNG RỦI RO HƠN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN RẤT NHIỀU.

Thị trường chứng khoán truyền thống thường sẽ có 4 tổ chức độc lập như sau:

  • Broker: Là Công ty môi giới chứng khoán chịu trách nhiệm kết nối người bán và người mua
  • Exchange: Sàn giao dịch nơi diễn ra giao dịch mua và bán
  • Clearing house: Trung tâm thanh toán bù trừ có trách nhiệm thiết lập tài khoản giao dịch, thanh toán bù trừ, thu giữ tiền kí quĩ, giao nhận những công cụ mua bán, và báo cáo dữ liệu giao dịch.
  • Custodians- dịch vụ giám hộ: là Công ty đại diện thường là một ngân hàng thương mại nắm giữ các chứng khoán theo bản thỏa thuận đối với khách hàng công ty, và mua hay bán các chứng khoán này khi nhận chỉ thị. Dịch vụ giám hộ bao gồm việc giữ an toàn chứng khoán, thu cổ tức và tiền lãi. Các ngân hàng giám hộ và các đại lý tại nhiều quốc gia khác nhau được gọi là ngân hàng giám hộ chi nhánh, cũng mua, bán và phân phối chứng khoán khi có lệnh từ khách hàng công ty của ngân hàng

Khi bạn muốn giao dịch, broker nhận order của bạn (mua hoặc bán), đem lên sàn giao dịch (exchange) nơi họ là thành viên để order đó được match với order của người khác. Exchange cũng đúng với tên gọi của nó chỉ là nơi brokers tụ họp để mua bán đúng yêu cầu của khách hàng mà họ đại diện. Đến cuối ngày tất cả các giao dịch thành công trên exchange sẽ được chuyển tới một bên thứ ba là clearing house để làm các thủ tục chuyển/nhận tiền và cổ phiếu (trong thời gian T+1, T+2, …).

Lưu ý trong suốt quá trình mua bán đó cả brokers lẫn exchange không sờ được vào tiền lẫn cổ phiếu của khách hàng.

Tiền và cổ phiếu của các nhà đầu tư do một bên thứ ba nắm giữ, gọi là custodian. Custodians sẽ là đơn vị giao dịch với clearing house để settle các trade đã thực hiện trước đó. Với cổ phiếu (và các loại chứng khoán phổ thông khác) custodian thường là một dịch vụ chuyên biệt, trong nhiều trường hợp là một công ty con hoặc công ty liên kết với Exchange. Ngày nay một số brokers cũng cung cấp dịch vụ Custodian nhưng chứng khoán họ giữ hộ khách hàng phải tách biệt khỏi balance sheet của họ.
Còn custodian cho tiền mặt của nhà đầu tư (trước khi mua hoặc sau khi bán cổ phiếu) thường là một ngân hàng liên kết nhưng cũng có thể (khá hãn hữu) là dịch vụ do broker cung cấp. Số tiền này cũng phải tách biệt khỏi balance sheet của broker, ít nhất phải được giữ trong một tài khoản riêng (segregated account). Các brokers luôn có compliance check đảm bảo dòng tiền ra vào tài khoản ở custodian phải chính xác với giao dịch với Trung tâm thanh toán bù trừ và/hoặc yêu cầu trực tiếp rút/gửi tiền của khách hàng.

Như vậy có thể thấy có 4 dịch vụ tách biệt trên thị trường chứng khoán truyền thống: broker, exchange, clearning house, và custodian. Trong số các brokers có một nhóm kiêm thêm dịch vụ market maker, nghĩa là dùng tiền của họ mua bán chứng khoán trên exchange để cung cấp liquidity (thanh khoản) cho thị trường (đây là Thanh khoản cho chứng khoán chứ không phải tiền). Ở Mỹ gọi nhóm này là broker-dealer, về bản chất họ là broker cho chính họ. [Lưu ý có những market maker không phải là broker].

Một điểm rất quan trọng nữa liên quan đến các broker là margin lending và short sell (bán khống). Nếu khách hàng vay tiền của broker (hay một ngân hàng liên kết với broker) cổ phiếu họ mua sẽ được broker giữ lại làm tài sản thế chấp. Hầu hết các nước đều cho phép broker sử dụng số tài sản thế chấp này cho một mục đích khác, ví dụ cho vay short sell hoặc thế chấp cho một tổ chức tài chính khác để vay tiền (thuật ngữ chuyên môn gọi là rehypothecation). Luật chứng khoán Mỹ từ năm 1934 qui định broker-dealer chỉ được rehypothecate tối đa số cổ phiếu mà khách hàng thế chấp cho margin loans, một số nước khác lỏng lẻo hơn.

Trước khi phá sản sàn Crypto FTX đồng thời là exchange + broker + clearing house + custodian cho cả tiền mặt lẫn tài sản crypto của khách hàng(*). Còn Alameda Research là market maker chính trên sàn giao dịch FTX.

VIỆC TẤT CẢ TRONG 1 HAY VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI LÀ MỘT RỦI RO RẤT LỚN VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *