Bốn giai đoạn phát triển của chu kỳ kinh tế 10 năm (2008-2018).

Bốn giai đoạn phát triển của chu kỳ kinh tế 10 năm (2008-2018).


1/ Giai đoạn 1 ( 2007-2009): Kinh tế giảm tốc- Bán hết chứng khoán nghỉ 2 năm, BDS nghỉ 5 năm
– Lấy tiền Chứng khoán, BDS mua vàng trữ tài sản
– Thu hẹp hoặc dừng kinh doanh
2/ Giai đoạn thứ 2:(2009-2011) Suy thoái
– Chơi chứng lướt ít hoặc nghỉ chơi 2 năm
– Tuyệt đối không mua BDS lúc này
– Tiếp tục giữ vàng
– Không đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp
3/ Giai đoạn 3: Lạm phát 2011-2013
– Vẫn ngồi im không mua chứng khoán, Bất động sản
– Bán chốt lời vàng khi thấy vàng lên đỉnh chuyển qua gửi tiết kiệm
– Không mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư kinh doanh mới
4/ Giai đoạn 4 (2014-2018): Bùng nổ
– Rút tiền tiết kiệm mua chứng khoán, BDS và giữ lâu dài (5-7 năm)
– Vay tiền mở rộng kinh doanh, khởi nghiệp tẹc ga, mạnh tay hốt nhiều
Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì
Giai đoạn 1: kinh tế đạt đỉnh 2018 và bắt đầu suy giảm đến năm 2020. Làm giống như gai đoạn 1 ở chu kỳ trước
Giai đoạn 2: Kinh tế giảm phát đến 2022 làm như giai đoạn 2 chu kỳ trên
Giai đoạn 3: (2022-2024) Kinh tế phục hồi
Làm như chu kỳ 3 ở trên đến cuối chu kỳ có thể nghiên cứu đi gom tài sản BDS, Chứng khoán
Giai đoạn 4: 2024-2028 cứ mở rộng kinh doanh, vay đầu tư tài sản tẹc ga như cách làm của giai đoạn 4 chu kỳ trước
Ở tình hình hiện tại ám binh bất động xem xét việc chốt vàng ra gửi tiết kiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *